Γιατι ειναι τοσο σημαντικη η αντικεραυνικη προστασια

Η διάρκεια ενός κεραυνού είναι μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο, ωστόσο οι ζημιές που μπορεί να προκαλέσει είναι σημαντικές ενώ πάντοτε ελλοχεύει ο  κίνδυνος της φωτιάς και του ανθρώπινου τραυματισμού.

Σύμφωνα με τη Γερμανική VDE, ανεξαρτήτως επίσημων περιορισμών και κατηγοριοποιήσεων ένα κτήριο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει αντικεραυνικό σύστημα εάν:

  • Προεξέχει σημαντικά από το περιβάλλον του,
  • Η στέγη του είναι κατασκευασμένη από μαλακά υλικά όπως το ξύλο ή περιέχει εύφλεκτα υλικά,
  • Αποθηκεύονται ή πρόκειται να βρεθούν μέσα στο κτήριο υλικά επικίνδυνα να εκραγούν,
  • Άνθρωποι ή πολιτιστικά αγαθά χρίζουν ειδικής προστασίας,
  • Περιέχονται συστήματα μεγάλης οικονομικής αξίας,
  • Επιτελούνται στον υπό προστασία χώρο εργασίες υψίστης σημασίας

Ακόμα και αν το κτίριο που στεγάζεται το σπίτι σας ή ο επαγγελματικός σας χώρος δεν ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες η αντικεραυνική προστασία είναι σημαντική και μπορεί να σας γλυτώσει από πολλά προβλήματα και περιττά έξοδα πολλών χιλιάδων ευρώ.

Είναι σημαντικό να γνωρίζεται ότι ένα κεραυνικό πλήγμα είτε είναι άμεσο είτε είναι έμμεσο προκαλεί στιγμιαίες μεταβατικές (κρουστικές) υπερτάσεις που αποτελούν την κυριότερη αιτία βλάβης των ηλεκτρικών συσκευών. Κτίρια που στεγάζουν μεγάλες εταιρίες και μεγάλο αριθμό εργαζομένων θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην αντικεραυνική τους προστασία αφού οι βλάβες που προκαλούν οι κεραυνοί σχετίζονται άμεσα με την παραγωγικότητα και σε περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων οι απώλειες είναι πάντα πολύ μεγαλύτερες από τα έξοδα εγκατάστασης ενός συστήματος προστασίας από υπερτάσεις (απώλειες δεδομένων, στάση παραγωγής, φθορές εξοπλισμού, κ.α.).

Συνεπώς η προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων από μεταβατικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα, αποτελεί μία προληπτική κίνηση μείζονος σημασίας για τη σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου, για την προστασία των κτιρίων και κατ’ επέκταση για την αποφυγή σημαντικών προβλημάτων που μπορούν να δημιουργηθούν στη ροή εργασιών μίας εταιρίας ή μίας επιχείρησης.